Ποιοι Είμαστε

Παναγιώτης Τσακαλίδης

Ο Παναγιώτης Τσακαλίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Γεννήθηκε στις Σέρρες…

Αγγέλα Καστρινάκη

Η Αγγέλα Καστρινάκη είναι καθηγήτρια της Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας. Γεννήθηκε…

Δημήτρης Παπάζογλου

O Δημήτρης Παπάζογλου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.…

Ιωάννης Ρωμανός

Ο Ιωάννης Ρωμανός είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής στην…

Ανδρέας Φουντουλάκης

Ο Ανδρέας Φουντουλάκης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας και Θεατρικής Παιδείας στο…